Verwijzingen naar bouwgerelateerde websites

BouwGarant: Hét keurmerk in de bouw

Bouwend Nederland: de vereniging voor bouw- en infrabedrijven

Omgevingsloket: check of u een vergunning nodig heeft!

Ruimtelijke plannen: bekijk bestemmingsplannen online op basis van uw postcode en huisnummer!

Bouwbesluit Online: Bouwbesluit 2012, regelgeving en technische bouwvoorschriften

Kadaster: informatie over percelen en perceelgrenzen en over onroerend goed (incl. eigendomsinformatie)