Kenmerken Bouwbedrijf Schroeders B.V.

Onderstaand op hoofdlijnen de onderdelen die kenmerkend zijn voor ons bedrijf.

Gecertificeerd BouwGarant-aannemer!

Als erkend BouwGarant-aannemer voldoen wij aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap, zekerheid en kwaliteit. Dit wordt periodiek door de Stichting BouwGarant getoetst.

Voor u als opdrachtgever is het kwaliteitslabel BouwGarant-aannemer een bevestiging dat u kiest voor een goed georganiseerd en vakbekwaam bouwbedrijf. Sinds het afschaffen van de Vestigingswet in 2007 kan iedereen zich aannemer noemen ook als men daartoe geen opleiding heeft genoten. Een aannemersdiploma of minimaal gelijkwaardige opleiding is een labelvereiste bij BouwGarant.

Verbouwgarantie!

Als u met een BouwGarant-aannemer bouwt, kunt u kiezen voor extra zekerheid. Wij bieden u daarom de mogelijkheid tot het afsluiten van een Verbouwgarantie, dan bent u verzekerd tegen de grootste financiële risico's. Bijvoorbeeld als de aannemer tijdens de werkzaamheden failliet gaat of als er constructieve gebreken en/of opleveringsgebreken zijn die niet worden opgelost. De Vereniging Eigen Huis beveelt deze verzekering bij haar leden aan.

Hoofdaannemer (één aanspreekpunt)

Wij treden in bijna elke situatie op als hoofdaannemer. Dit betekent dat wij bouwkundige projecten in zijn geheel aannemen, dus inclusief loodgieterswerk, elektra, verlichting, schilderwerk etc.

Hierbij maken wij gebruik van door ons geselecteerde gespecialiseerde onderaannemers die gedurende het gehele traject centraal door ons worden aangestuurd en gecoördineerd. U draagt daarom géén uitvoerings- en coördinatiezorg met andere partijen.

U heeft slechts één aanspreekpunt!

Duidelijke offerte

U krijgt van ons een duidelijke en gespecificeerde offerte waarin de uit te voeren werkzaamheden goed zijn omschreven. Deze offerte vormt de basis voor de aannemingsovereenkomst.

Afspraken en communicatie

Onze interne communicatielijnen zijn kort. Acquisitie, werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering en nazorg zijn tijdens het gehele projectverloop in de hand van één van de directeuren. U heeft als opdrachtgever dus een duidelijk en bevoegd aanspreekpunt. U bent daardoor verzekerd van goede advisering bij het nemen van beslissingen en u kunt direct afspraken maken.

Kennis

Aanwezige ervaring, kennis en opleidingsniveau bij het leidinggevend personeel. Aannemersdiploma en universitaire opleiding zijn aanwezig op het niveau van directie, bedrijfsleiding en meewerkend voorman. Naast bouwkundige kennis is er uitgebreide kennis aanwezig met betrekking tot bouwfysica, brandscheidingen, technisch tekenwerk en digitalisering in het bouwproces.

Vakdisciplines in eigen huis

Wij beschikken over eigen vakmensen voor timmerwerk, tegelwerk, stukwerk, metselwerk etc. en zijn daardoor bouwkundig niet primair afhankelijk van de diensten van derden (onderaannemers).

Kwaliteit en planning van een project is daardoor optimaal beheersbaar.

Vertrouwen en service

Onze klantrelaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen hetgeen onzerzijds wordt ondersteund door het correct afhandelen van opdrachten, het kundig adviseren en het leveren van een optimale dienstverlening en service. Hierdoor hebben wij een groot aantal vaste opdrachtgevers.

Gespecialiseerde onderaannemers

Bij de meeste projecten werken wij als hoofdaannemer waarbij wij zorgen voor de algehele projectcoördinatie en de eindverantwoordelijkheid dragen. Waar nodig, maken wij gebruik van geselecteerde onderaannemers waarvan de prijs/kwaliteit-verhouding goed is en waarvan wij weten dat zij hun afspraken nakomen. Wellicht heeft u als opdrachtgever een eigen voorkeur voor een bepaalde onderaannemer, hetgeen uiteraard bespreekbaar is.

Werken in gebouwen die in gebruik zijn

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verbouwingen in gebouwen en woningen die in gebruik zijn. De reguliere woon- en gebruiksfuncties, arbeidspatronen, patiënten- / behandelingsstromen binnen de gezondheidszorg kunnen daardoor zo optimaal mogelijk worden voortgezet tijdens onze werkzaamheden. Faseringen, het afschermen van bouwwerkzaamheden met stofwanden en afdekkingen ter beperking van overlast (stof, geluid) hebben daarbij grote aandacht.

Bouwend Nederland

Wij zijn lid van de landelijke branche-organisatie Bouwend Nederland en van de afdeling 'Bouwend Nederland Limburg'.

Machinaal timmerwerk

Wij beschikken over een goed uitgeruste timmerwerkplaats waarin machinaal timmerwerk wordt vervaardigd. Houten deur- en raamkozijnen zijn daarom vaak van eigen fabrikaat en worden vervaardigd uit goede houtsoorten en voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.

Alle gevelpuien en deuren voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Veiligheid

Onze werknemers hebben met succes een VCA-opleiding gevolgd (VeiligheidsChecklist Aannemers).

Duurzaamheid en milieu

Waar mogelijk maken wij in het bouwproces gebruik van duurzame bouwmaterialen. Afvalstromen worden zoveel mogelijk goed gescheiden en milieubewust door ons afgevoerd zodat recyclingmogelijkheden voor verdere verwerkers optimaal zijn.

BouwGarant