Disclaimer

De website www.schroeders.nl is in eigendom en beheer van Bouwbedrijf Schroeders B.V. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website m.u.v. de aanwezige (hyper)links naar andere websites.

Eigendomsrechten en gebruik van informatie

De intellectuele eigendomsrechten van alle op deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, ontwerpen, afbeeldingen) berusten bij Bouwbedrijf Schroeders B.V. dan wel is Bouwbedrijf Schroeders B.V. gerechtigd deze informatie op haar website te gebruiken dan wel is de getoonde informatie vrij van rechten. Het is niet toegestaan om informatie en/of vormgeving op deze website te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Schroeders B.V. Wel toegestaan is het downloaden en/of afdrukken van informatie voor niet-commerciƫle, informatieve en persoonlijke doeleinden.

Aansprakelijkheid

Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de getoonde informatie op deze website. Onjuistheden en/of onvolledigheden zijn echter niet geheel uit te sluiten. Bouwbedrijf Schroeders B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de informatie of het gebruik van deze website.

Verwijzingen naar websites en informatie van derden

Op onze website treft u diverse verwijzingen (hyperlinks) aan naar websites van derden welke uitsluitend zijn bedoeld ter informatie. Na het activeren van deze (hyper)links verlaat u onze website. Het bezoeken van die sites van derden is geheel voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.