Kies voor samenwerking in bouwteamverband!

Bij de iets grotere projecten en klussen gaat onze voorkeur uit naar werken in bouwteamverband. Vaak moeten nog veel keuzes in de voorbereidende fase worden gemaakt en dienen veel aspecten nog nader te worden uitgezocht en uitgewerkt.

Indien u als opdrachtgever kiest voor deze bouwteam-constructie dan profiteert u van onze expertise en fungeren wij in een vroegtijdig stadium als volwaardig sparring-partner en staan wij u met raad en daad bij in zowel de voorbereidende fase als tijdens de uitvoering.

Wij ontzorgen en denken samen met u mee in het zoeken naar technische oplossingen en uitwerkingen, kostenbewuste uitvoeringsmethodieken, materiaalkeuzes en de optimalisatie en faseringen in de uitvoeringsfase.

Dit proces kan op vele manieren, en afgestemd op uw wensen, worden ingevuld en vormgegeven.

Keuken design interieur

Stel u koopt een bestaande woning die 30, 40, 50 jaar of langer geleden is gebouwd (bijv. een jaren-dertighuis), dan kan het zijn dat de woning aan een ingrijpende renovatie en modernisering toe is. Dit is bij uitstek een project dat geschikt is om een samenwerking aan te gaan als bouwteam. Er komen meestal veel meer aspecten aan de orde dan vooraf gedacht. Onze ervaring en deskundigheid bieden hier uitkomst. De keuze voor een bouwteam is de eerste en belangrijkste stap naar een succesvol eindresultaat waarvan u lange tijd kunt genieten.

Een ander voorbeeld waarbij een bouwteamverband een prima oplossing is, is het realiseren van een aanbouw aan uw woonhuis. U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Laat u bijstaan en adviseren! Het is van belang om de juiste beslissingen in een vroegtijdig stadium te nemen om een mooi eindresultaat te bereiken zonder ongewenste verrassingen achteraf.

Keuken design interieur

De benodigde kennis en ervaring voor deze verdergaande ondersteuning is binnen onze organisatie en binnen ons netwerk aanwezig. Naast goede directe mondelinge en schriftelijke communicatie zijn wij bedreven in digitale informatie-uitwisseling. Wij zijn ervaren in het ‘digitaal meedenken’ en in het verwerken en verder uitwerken van bouwkundige detailleringen en tekenwerk.

Daarnaast hebben wij ervaring en kennis op het gebied van bouwfysica zodat thermische, hygrische, akoestische en brandtechnische aspecten reeds in een vroeg stadium goed door ons kunnen worden beoordeeld en geadviseerd.

Interieur design stucwerk glas

Omdat wij bij veel opdrachtgevers als bouwkundig hoofdaannemer optreden, kunnen wij goed zorgdragen voor aansturing en coördinatie van neven- en onderaannemers en leveranciers. Wij stellen de algehele uitvoeringsplanning op en monitoren en bewaken de voortgang. Ook op dit gebied kunnen wij derhalve het ontzorgingstraject voor de opdrachtgever verder invullen.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verbouwingen in gebouwen die in gebruik zijn zodat de reguliere gebruiksfuncties, arbeidspatronen en/of patiënten-/behandelingsstromen binnen de gezondheidszorg zo optimaal mogelijk kunnen worden voortgezet. Faseringen, het afschermen van bouwwerkzaamheden met stofwanden en afdekkingen ter beperking van overlast (stof, geluid) krijgen daarbij veel aandacht.

Trap design rvs glas eiken treden