Onze activiteiten: nieuwbouw, verbouwingen, renovatie, onderhoud, timmerwerk, metselwerk, voegwerk, stucwerk, tegelwerk, aanbouw woonhuis, uitbreiding bedrijfspand, renovatie badkamer en toilet, renovatie keuken, systeemwanden, systeemplafonds, kozijnen, dakkapellen, dakramen, garages, carports, overkappingen, boeiboordbekleding, dakwerkzaamheden, afhangen deuren, betonwerk, funderingen, staalconstructies, sloopwerk, graafwerkzaamheden, rioleringen, bestratingen, terrasaanleg, houtrotreparaties, schilderwerk, kitwerk, beglazing, loodgieterswerk, elektrawerkzaamheden, vloerbedekkingen, marmoleum.

Ontzorging van de opdrachtgever: bouwteam

Als organisatie zijn wij gewend om als volwaardig sparring-partner te fungeren voor de opdrachtgever en om deze met raad en daad bij te staan in zowel de voorbereidende fase als ook in de uitvoeringsfase. Dit betekent dat wij met de opdrachtgever in bouwteamverband meedenken in het zoeken naar kostenbewuste uitvoeringsmethodieken, materiaalkeuzes en de optimalisatie en faseringen in het bouwproces. Dit proces kan, afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, op velerlei manieren worden ingevuld en vormgegeven.

De benodigde kennis en ervaring voor deze verdergaande ondersteuning is binnen onze organisatie en binnen ons netwerk aanwezig. Naast goede directe mondelinge en schriftelijke communicatie zijn wij bedreven in digitale informatie-uitwisseling. Wij zijn ervaren in het ‘digitaal meedenken’ en in het verwerken en verder uitwerken van bouwkundige detailleringen en tekenwerk.

Wij hebben de nodige ervaring en kennis op het gebied van bouwfysica zodat thermische, hygrische, akoestische en brandtechnische aspecten reeds in een vroegtijdig stadium goed door ons kunnen worden beoordeeld en geadviseerd.

Omdat wij bij veel opdrachtgevers als bouwkundig hoofdaannemer optreden, kunnen wij goed zorgdragen voor aansturing en coördinatie van neven- en onderaannemers en leveranciers en de algehele uitvoeringsplanning opstellen, monitoren en bewaken. Ook op dit gebied kunnen wij derhalve het ontzorgingstraject voor de opdrachtgever verder invullen.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verbouwingen in gebouwen die in gebruik zijn zodat de reguliere gebruiksfuncties, arbeidspatronen en/of patiënten-/behandelingsstromen binnen de gezondheidszorg zo optimaal mogelijk kunnen worden voortgezet. Faseringen, het afschermen van bouwwerkzaamheden met stofwanden en afdekkingen ter beperking van overlast (stof, geluid) hebben daarbij grote aandacht.